Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Google sign in popups

  • 3 trả lời
  • 3 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Agent virtuel

more options

There a number of web sites (eg Trustpilot, Moneysupermarket) where an irritating 'Use your Google account to sign in' popup appears on the login page. Is there any way I can stop this appearing?

There a number of web sites (eg Trustpilot, Moneysupermarket) where an irritating 'Use your Google account to sign in' popup appears on the login page. Is there any way I can stop this appearing?

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Not a browser issue, but a Google issue. Some have mentioned that UBlock helps, but you will have to try it.

Hữu ích?

more options

Install uBlock Origin and add the following line to the "My filters" section:

||accounts.google.com/gsi/*$xhr,script,3p

Hữu ích?

more options

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.