Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

I can not uninstall Mozilla browser

more options

I can not uninstall Mozilla, i lauch the uninstallation process but it does not progress. I want to remove it

I can not uninstall Mozilla, i lauch the uninstallation process but it does not progress. I want to remove it

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Hi Oscar, I don't know why that uninstaller isn't working. One option is to reinstall Firefox with the hope that the problem will be cleaned up. You can do that even if you do not uninstall first. You can get the installer from

https://www.mozilla.org/en-US/firefox/all/#product-desktop-release

Another option is to remove files manually. If you need information on where Firefox places files, let us know.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.