Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Problem google mail cursor

  • 2 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

Firefox. LinuxMint 21.3 Cinnamon 6.0.4 , Google Mail Compose, Pressing and holding the arrow key moves the cursor one character at a time. Google Chrome works fine.

Firefox. LinuxMint 21.3 Cinnamon 6.0.4 , Google Mail Compose, Pressing and holding the arrow key moves the cursor one character at a time. Google Chrome works fine.

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Did you try Firefox in Troubleshoot Mode?

X11 or Wayland? Try another desktop.

Try downloading Firefox from Mozilla, run firefox-bin from the folder and see if you have the same issue. https://www.mozilla.org/en-US/firefox/all/#product-desktop-release


Operating System: openSUSE Tumbleweed 20240328 KDE Plasma Version: 6.0.3 KDE Frameworks Version: 6.0.0 Qt Version: 6.6.3 Kernel Version: 6.8.1-1-default (64-bit) Graphics Platform: X11 Processors: 16 × AMD Ryzen 7 5825U with Radeon Graphics Memory: 62.1 GiB of RAM Graphics Processor: AMD Radeon Graphics Manufacturer: HP Product Name: HP ProBook 455 15.6 inch G9 Notebook PC

Được chỉnh sửa bởi jonzn4SUSE vào

Hữu ích?

more options

See:

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.