Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Recently used list if right-click the firefox icon pinned to the taskbar.

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 15 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi zeroknight

more options

How to remove the recently used list that appears when you right-click the firefox icon pinned to the taskbar in Windows 10?

How to remove the recently used list that appears when you right-click the firefox icon pinned to the taskbar in Windows 10?
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Windows Settings > Personalization > Start > Show recently opened items in Jump Lists on Start or the taskbar and in File Explorer Quick Access.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.