Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox Browser

  • 1 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

Today I completely uninstalled and reinstalled Firefox. Since doing this, the taskbar icon is not the same as it has always been.

It used to be that if I pinned Firefox to the taskbar, I would click on it and the default Firefox window would open. When the mouse was right-clicked, the icon showed there was a choice of the default Firefox window and an option for a privacy window I could choose. I did that frequently.

Now if I pin Firefox to the taskbar there is no privacy window option. If I pin the private browser to the taskbar, this becomes the default window with options for the non-private default browser available with a right mouse click.

I would like to know how to pin the default Firefox window to the taskbar and have the private window option show up when that icon is clicked please.

Thanks for any help provided with this issue.

Today I completely uninstalled and reinstalled Firefox. Since doing this, the taskbar icon is not the same as it has always been. It used to be that if I pinned Firefox to the taskbar, I would click on it and the default Firefox window would open. When the mouse was right-clicked, the icon showed there was a choice of the default Firefox window and an option for a privacy window I could choose. I did that frequently. Now if I pin Firefox to the taskbar there is no privacy window option. If I pin the private browser to the taskbar, this becomes the default window with options for the non-private default browser available with a right mouse click. I would like to know how to pin the default Firefox window to the taskbar and have the private window option show up when that icon is clicked please. Thanks for any help provided with this issue.
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

You can flip this pref in about:config to false.

  • about:config => browser.privateWindowSeparation.enabled -> false

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.