Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Facebook

  • Không có trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 44 lượt xem
more options

I can't click on my profile picture on Facebook & have to sign in every time I go to the page. Can someone please advise me on how to correct this. Thank you

I can't click on my profile picture on Facebook & have to sign in every time I go to the page. Can someone please advise me on how to correct this. Thank you

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.