Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Browser Extensions

  • 2 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 7 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi James

more options

Does Mozilla support extensions? If so how do you do it? I would love to add a couple of extensions but I don’t know how. I am on Mac and IOS and if I try to customize Mozilla I get the download Firefox prompt and can’t get past it.

Does Mozilla support extensions? If so how do you do it? I would love to add a couple of extensions but I don’t know how. I am on Mac and IOS and if I try to customize Mozilla I get the download Firefox prompt and can’t get past it.

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

On Mac Firefox supports extensions and everything should work, on iOS - not really.

Hữu ích?

more options

Extensions are only available for (desktop) Firefox on Windows, Linux and macOS and also Firefox for Android. There are no Extensions for Firefox on iOS/iPadOS.

(desktop) Firefox https://addons.mozilla.org/firefox/

Firefox for Android https://addons.mozilla.org/android/

Firefox on iOS/iPadOS https://support.mozilla.org/en-US/kb/add-ons-firefox-ios

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.