Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox asking me to sign in again to all platforms after update

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 30 lượt xem
more options

Hi, lately I have been having issues with updates. When Firefox browser in MacOS gets update, it ask me to sign in to all platforms again. This wasn't the case at all before.

Looking forward to the responses.

Thanks!

Hi, lately I have been having issues with updates. When Firefox browser in MacOS gets update, it ask me to sign in to all platforms again. This wasn't the case at all before. Looking forward to the responses. Thanks!

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.