Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

What is the Firefox Installer?

  • 12 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi zeroknight

more options

I'm trying to migrate to the newest version of Firefox on an old installation of Fedora. I've downloaded and unpacked the installation files but can't identify the installer. All I probably need is the name, as I know how to make it executable and run it once I know what file it is.

I'm trying to migrate to the newest version of Firefox on an old installation of Fedora. I've downloaded and unpacked the installation files but can't identify the installer. All I probably need is the name, as I know how to make it executable and run it once I know what file it is.

Giải pháp được chọn

OK, the launcher works now but it doesn't save settings on exit. Time for a new question.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (12)

more options

No install, just run firefox-bin. see screenshot

Được chỉnh sửa bởi jonzn4SUSE vào

Hữu ích?

more options

I'm curious to see what version you downloaded and if the that version will run on your old OS.

Được chỉnh sửa bởi jonzn4SUSE vào

Hữu ích?

more options

Verify that you meet the System Requirements (GTK+ and GLib) for the current Firefox release.

Hữu ích?

more options

sideburns said

I've downloaded and unpacked the installation files but can't identify the installer. All I probably need is the name, as I know how to make it executable and run it once I know what file it is.

Just untar the tarball archive and run the firefox-bin file to use Firefox is the basics. You may want the Firefox folder to have read/write permissions for the user in order to get internal Firefox updates from Mozilla. A easy way is to have the Firefox folder in Home if you are the only user. Then perhaps make a launcher shortcut to the firefox-bin on desktop or panel or such.

There used to be a so called installer but it was short lived as it took a couple extra steps compared to the tarball for the same end result.

Được chỉnh sửa bởi James vào

Hữu ích?

more options

Running the installer helped but it installed it in my download folder and didn't update icon. It also didn't save the configuration when I exited.

Hữu ích?

more options

Download folder works. That's where my versions run from. see screenshot It's not a installer, it just runs and you will have to create the icon wherever you want it to be. My icons are on the desktop. see screenshot What version are you running?

Được chỉnh sửa bởi jonzn4SUSE vào

Hữu ích?

more options

The Mozilla version doesn't 'install' on Linux. You merely unpack the tarball.

https://support.mozilla.org/en-US/kb/install-firefox-linux

Use the script to launch Firefox. It's either firefox.sig or firefox, I forget which.

Hữu ích?

more options

So I should just edit the launcher to point to firefox.sig?

Hữu ích?

more options

I tried that but it didn't work: Exec format error.

Hữu ích?

more options

Giải pháp được chọn

OK, the launcher works now but it doesn't save settings on exit. Time for a new question.

Hữu ích?

more options

.....

Được chỉnh sửa bởi Terry vào

Hữu ích?

more options

You might want to try installing the flatpak version.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.