Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Shortcuts Websites from bookmarks or history

  • 2 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 43 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi zeroknight

more options

Good Evening. I can't enable or manage shortcuts on the home page. I put a link in the boxes and it doesn't keep it, it doesn't save it.

Shortcuts

Websites from bookmarks or history

Thanks

Har
Good Evening. I can't enable or manage shortcuts on the home page. I put a link in the boxes and it doesn't keep it, it doesn't save it. Shortcuts Websites from bookmarks or history Thanks Har
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

You can try "Clear the startup cache..." via the "Help -> More Troubleshooting Information" (about:support) page.

You can create a new profile as a quick test to see if your current profile is causing the problem.

See "Creating a profile":

If the new profile works, you can transfer files from a previously used profile to the new profile, but be careful not to copy corrupted files to avoid carrying over problems.

Hữu ích?

more options

Try signing out of your sync account.

Are there any errors in the Web Console (Ctrl+Shift+K) or Browser Console (Ctrl+Shift+J)?

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.