Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox restart forced after update, even though auto updates are disabled

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 28 lượt xem
more options

Firefox regularly forces me to restart the browser because of background updates being executed. When loading a new page I get: "Restart to Keep Using Firefox - An update to Firefox started in the background...". (see image below) Background updates of Firefox are disabled in the browsers preferences. (see image below) After restarting the browser, I actually noted, that the version is still the same as before (Noticed this the first time today, when taking the screenshot). (see image below) Anyway, it's a really annoying fact which made me and some colleagues almost leaf Firefox, even though I have been forever.

What is causing this issue and how can I stop it?

System:

  • Windows 10
  • Firefox 122.0.1 (and prior versions)
  • Reproducible on other machines
  • Machines are not managed remotely
Firefox regularly forces me to restart the browser because of background updates being executed. When loading a new page I get: "Restart to Keep Using Firefox - An update to Firefox started in the background...". (see image below) Background updates of Firefox are disabled in the browsers preferences. (see image below) After restarting the browser, I actually noted, that the version is still the same as before (Noticed this the first time today, when taking the screenshot). (see image below) Anyway, it's a really annoying fact which made me and some colleagues almost leaf Firefox, even though I have been forever. What is causing this issue and how can I stop it? System: * Windows 10 * Firefox 122.0.1 (and prior versions) * Reproducible on other machines * Machines are not managed remotely
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.