Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

sync passwords from fire fox

  • 1 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 12 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi jonzn4SUSE

more options

My passwords have deleted on my desktop ' No passwords available the passwords on my ipad are still available

My passwords have deleted on my desktop ' No passwords available the passwords on my ipad are still available

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

There is a bug for IOS devices. https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=1872730 On your desktop, I would download a different version of Firefox (Dev, Beta, or Nightly) or Waterfox, log into your Mozilla account and see if it syncs your data. Make sure to install in a different path than your current install.

Được chỉnh sửa bởi jonzn4SUSE vào

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.