Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Audio Input (Mic) not working only in Firefox

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 88 lượt xem
more options

For the last several months, I have been unable to get audio input from any device working on Firefox. The mic inputs work in all other apps and browsers, are appropriately permissioned on Windows 11, and appear in the Firefox permission windows. No actual audio is received by the website.

I have installed Firefox clean, rebooted countless times, tried the Beta and Dev channel releases, and disabled all extensions, to no avail. I have ensured that I am on the latest releases, have tried various devices, run virus scans. I have included images of the Windows sound settings showing working Mic levels, Firefox showing the device in permissions, etc.

My sound drivers are up to date, and mics work in all other browsers and apps. This is limited exclusively to Firefox.

For the last several months, I have been unable to get audio input from any device working on Firefox. The mic inputs work in all other apps and browsers, are appropriately permissioned on Windows 11, and appear in the Firefox permission windows. No actual audio is received by the website. I have installed Firefox clean, rebooted countless times, tried the Beta and Dev channel releases, and disabled all extensions, to no avail. I have ensured that I am on the latest releases, have tried various devices, run virus scans. I have included images of the Windows sound settings showing working Mic levels, Firefox showing the device in permissions, etc. My sound drivers are up to date, and mics work in all other browsers and apps. This is limited exclusively to Firefox.
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.