Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Windows 10 Pro on laptop does not synch with iPhone 14 or iPad 9 generation

  • Không có trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 3 lượt xem
more options

Locking this thread, please continue here: [/questions/1439818]
windows 10 pro pc show all the booklinks however, synch to an Iphone 14 to ipad 9th generation and it does not synch. I have tried all the fixes and nothing works. Time to stop using Mozilla products? what the devil is going on with the Mozilla staff? Hard to provide a contribution when products don't work!

<i>Locking this thread, please continue here: [[/questions/1439818]]</i><br> windows 10 pro pc show all the booklinks however, synch to an Iphone 14 to ipad 9th generation and it does not synch. I have tried all the fixes and nothing works. Time to stop using Mozilla products? what the devil is going on with the Mozilla staff? Hard to provide a contribution when products don't work!

Được chỉnh sửa bởi cor-el vào