Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Constant crashes

  • 2 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi zeroknight

more options

Firefox keeps crashing randomly, sometimes at startup, and sometimes just in the middle of a session. Sometimes just one tab will crash, and other times it'll be the entire browser. I ran it in troubleshoot mode and it still crashed, so it's not caused by an extension or anything. It never used to do this before and I don't understand what's causing this issue.

Firefox keeps crashing randomly, sometimes at startup, and sometimes just in the middle of a session. Sometimes just one tab will crash, and other times it'll be the entire browser. I ran it in troubleshoot mode and it still crashed, so it's not caused by an extension or anything. It never used to do this before and I don't understand what's causing this issue.

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Try downloading Firefox from Mozilla. Download, unzip, and run firefox-bin from the folder and see if you have the same issue. https://www.mozilla.org/en-US/firefox/all/#product-desktop-release What OS? What Desktop? X11 or Wayland?

Operating System: openSUSE Tumbleweed 20240209 KDE Plasma Version: 5.27.10 KDE Frameworks Version: 5.114.0 Qt Version: 5.15.12 Kernel Version: 6.7.4-1-default (64-bit) Graphics Platform: X11 Processors: 12 × Intel® Core™ i7-9850H CPU @ 2.60GHz Memory: 125.1 GiB of RAM Graphics Processor: Mesa Intel® UHD Graphics 630 Manufacturer: HP Product Name: HP ZBook 17 G6

Được chỉnh sửa bởi jonzn4SUSE vào

Hữu ích?

more options

Does it still happen with the flatpak version?

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.