Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Facebook Messenger popup won't close

  • 3 trả lời
  • 4 gặp vấn đề này
  • 68 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi zeroknight

more options

I am running v122.0.1 on a Mac and since the last update if I open a Facebook Messenger message which pops up at the bottom of the screen clicking the minimise or close doesn't do anything and the message stays on screen The only way to get it to close is to log out of Facebook and then log back in again. Is this a bug in this release?

I am running v122.0.1 on a Mac and since the last update if I open a Facebook Messenger message which pops up at the bottom of the screen clicking the minimise or close doesn't do anything and the message stays on screen The only way to get it to close is to log out of Facebook and then log back in again. Is this a bug in this release?

Giải pháp được chọn

Looks as though it may have been a FB bug as today it is working properly.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Giải pháp được chọn

Looks as though it may have been a FB bug as today it is working properly.

Hữu ích?

more options

The problem remains for me, HP laptop, Win 10. Firefox up to date. Messenger discussion with contact will not close, only by restart. Has been so long-term.

Hữu ích?

more options

Try clearing site cookies and disabling Tracking Protection for the site.

Does it still happen in Troubleshoot Mode?

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.