Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Lost the default New Tab Page

  • 2 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 6 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

I lost my New Tab Page, the default page. I see the article that explains how to disable extensions, but the directions start with clicking on Menu. The opening page I get now does not have a menu icon, it does not have a new tab bar, and it does not even have an X to close the window. So how do I get the old Default windo back?

I lost my New Tab Page, the default page. I see the article that explains how to disable extensions, but the directions start with clicking on Menu. The opening page I get now does not have a menu icon, it does not have a new tab bar, and it does not even have an X to close the window. So how do I get the old Default windo back?

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Perhaps you are in the full screen mode. Try to move the mouse cursor to the top.

Hữu ích?

more options

Try to rename/remove xulstore.json in the Firefox profile folder with Firefox closed.

You can use the button on the "Help -> More Troubleshooting Information" (about:support) page to go to the current Firefox profile folder or use the about:profiles page (Root directory).

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.