Where did you install Firefox from? Help Mozilla uncover 3rd party websites that offer problematic Firefox installation by taking part in our campaign. There will be swag, and you'll be featured in our blog if you manage to report at least 10 valid reports!

Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox account login page broken on Firefox (but not on Edge)

  • 1 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

The page freezes when I try to log in to my Firefox Sync account on Firefox browser: https://i.imgur.com/c7vbWUc.png

I can log in to accounts.firefox.com on Edge no problem, which is how I am posting this.

I've tried reinstalling firefox, refreshing firefox, running firefox in safe/troubleshooting mode, but no luck.

The page freezes when I try to log in to my Firefox Sync account on Firefox browser: https://i.imgur.com/c7vbWUc.png I can log in to accounts.firefox.com on Edge no problem, which is how I am posting this. I've tried reinstalling firefox, refreshing firefox, running firefox in safe/troubleshooting mode, but no luck.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Note that a refresh can carry over issues as some data is recovered/transferred.

You can create a new profile as a quick test to see if your current profile is causing the problem.

See "Creating a profile":

If the new profile works, you can transfer files from a previously used profile to the new profile, but be careful not to copy corrupted files to avoid carrying over problems.

Boot the computer in Windows Safe Mode with network support to see if that has effect.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.