Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

suppress Firefox Messages

  • 3 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 4 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi zeroknight

more options

HI, I use Firefox for Kiosk system... what is not usable for this application is Firefox sending popups to remind the user of ie. "do not forget to save your data" or similar... this breaks the kiosk system and needs Admin intervention... I love FF, but how can I suppress these support popups in this environment?

Thx Dan

HI, I use Firefox for Kiosk system... what is not usable for this application is Firefox sending popups to remind the user of ie. "do not forget to save your data" or similar... this breaks the kiosk system and needs Admin intervention... I love FF, but how can I suppress these support popups in this environment? Thx Dan
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Giải pháp được chọn

Visit about:polices in the address bar > Documentation > UserMessaging.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Enable the UserMessaging enterprise policy.

Hữu ích?

more options

Hi .zero, thank you... never heard of this... any hint how i do this?

Thx

Dan

Hữu ích?

more options

Giải pháp được chọn

Visit about:polices in the address bar > Documentation > UserMessaging.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.