Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

I want firefox for my windows 7 professional 64 bit os pls!!!

  • 5 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 14 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi jonzn4SUSE

more options

Can somebody give me a version of firefox for my windows 7 professional (64 bit os) that actually work. I literally downloaded many versions of firefox (esr ones,normal ones) with exe and msi installers. But everyone one of then never works,sometimes it doesn't even install or sometimes it installs but gives error , sometimes it says we're sorry , sometimes it installs but doesn't open nor does it gave any error window. Im getting a headache.Please somebody help me (╥﹏╥)

Can somebody give me a version of firefox for my windows 7 professional (64 bit os) that actually work. I literally downloaded many versions of firefox (esr ones,normal ones) with exe and msi installers. But everyone one of then never works,sometimes it doesn't even install or sometimes it installs but gives error , sometimes it says we're sorry , sometimes it installs but doesn't open nor does it gave any error window. Im getting a headache.Please somebody help me (╥﹏╥)

Tất cả các câu trả lời (5)

more options

Firefox 116 requires Windows 10 as the minimum and users on Windows 7 and 8 and 8.1 have been moved to Firefox 115 ESR.

Hữu ích?

more options

https://support.mozilla.org/en-US/kb/firefox-users-windows-7-8-and-81-moving-extended-support

Firefox 116.0 and later has dropped support of the EOL Windows 7, 8, 8.1.

The most current Firefox version that still supports Windows 7, 8, 8.1 is Firefox 115 ESR currently at 115.6.0esr and the last update will be 115.15.0esr in Sept 2024.

You can download the full offline setup at https://www.mozilla.org/firefox/all/#product-desktop-esr

Hữu ích?

more options

James said

https://support.mozilla.org/en-US/kb/firefox-users-windows-7-8-and-81-moving-extended-support Firefox 116.0 and later has dropped support of the EOL Windows 7, 8, 8.1. The most current Firefox version that still supports Windows 7, 8, 8.1 is Firefox 115 ESR currently at 115.6.0esr and the last update will be 115.15.0esr in Sept 2024. You can download the full offline setup at https://www.mozilla.org/firefox/all/#product-desktop-esr

I installed Firefox Setup 115.6.0esr.exe but it showed an error 'couldn't load XPCOM'. It also made my Is computer screen go full black witjh only a cursor left

Hữu ích?

more options

James said

https://support.mozilla.org/en-US/kb/firefox-users-windows-7-8-and-81-moving-extended-support Firefox 116.0 and later has dropped support of the EOL Windows 7, 8, 8.1. The most current Firefox version that still supports Windows 7, 8, 8.1 is Firefox 115 ESR currently at 115.6.0esr and the last update will be 115.15.0esr in Sept 2024. You can download the full offline setup at https://www.mozilla.org/firefox/all/#product-desktop-esr

Showed an error 'couldn't load XPCOM' also made my computer screen go full black with only a cursor left thanks for the answer

Hữu ích?

more options

What security software are you running?

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.