Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Your browser is being managed by your organization.

  • 4 trả lời
  • 9 gặp vấn đề này
  • 30 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi K C

more options

Hi, Please advise how to remove, disable, delete, block the new added "Your browser is being managed by your organization." to my Settings page. I'm home user .Also Please know that this is generating "FALSE FINGERPRINT CERTIFICATES" thank you

Hi, Please advise how to remove, disable, delete, block the new added "Your browser is being managed by your organization." to my Settings page. I'm home user .Also Please know that this is generating "FALSE FINGERPRINT CERTIFICATES" thank you

Giải pháp được chọn

jonzn4SUSE, Thank You Very Much! It's fixed! Your help and instructions were Perfect! I really appreciate your time & help. Best, Ken

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (4)

more options

Được chỉnh sửa bởi jonzn4SUSE vào

Hữu ích?

more options

Hi Jon, Thank you, no not work, my personal pc, windows 11, i do have webroot, & malwarebytes was using express vpn stopped because it malfunctioned, i found Steve Gibson Research site from Kim Komando's site, and did the Fingerprint test :https://www.grc.com/fingerprints.htm, and the Certificate is Not valid, correct , trying to eleimanate these issues, please help, Thanks Very much

Hữu ích?

more options

fHi Jon, thank yo, following instructions at: https://winaero.com/remove-your-browser-is-being-managed-by-your-organization-from-firefox/, will let you kmow when done

Hữu ích?

more options

Giải pháp được chọn

jonzn4SUSE, Thank You Very Much! It's fixed! Your help and instructions were Perfect! I really appreciate your time & help. Best, Ken

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.