Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

fn-F12 is different with Sonoma

  • 2 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 17 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi GilDawson

more options

Hi--

I recently upgraded from Mojave to Sonoma 14.2, and Firefox 120.0.1.

In Mojave, fn-F12 used to invoke a "Dashboard" with applets like Dictionary and Thesaurus.

With Sonoma, fn-F12 causes the bottom part of Firefox's frontmost window to become a web developer tool, same as ⌥⌘I, instead.

Can I get my Dictionary and Thesaurus back?

--Gil

Hi-- I recently upgraded from Mojave to Sonoma 14.2, and Firefox 120.0.1. In Mojave, fn-F12 used to invoke a "Dashboard" with applets like Dictionary and Thesaurus. With Sonoma, fn-F12 causes the bottom part of Firefox's frontmost window to become a web developer tool, same as ⌥⌘I, instead. Can I get my Dictionary and Thesaurus back? --Gil

Giải pháp được chọn

You can set devtools.f12_enabled => false on the about:config page.

You can open the about:config page via the location/address bar. On the warning page, click "Accept the Risk and Continue" to open about:config.

(edited to set the correct false)

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 2

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

You can set devtools.f12_enabled => false on the about:config page.

You can open the about:config page via the location/address bar. On the warning page, click "Accept the Risk and Continue" to open about:config.

(edited to set the correct false)

Được chỉnh sửa bởi cor-el vào

Hữu ích?

more options

Thanks, cor-el.

That change works, in that Firefox no longer responds. However, my "Dashboard" still does not appear. Evidently, this is a new feature of Sonoma.

My apology for guessing that Firefox did this, and thanks for making the culprit clear for me.

--Gil

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.