Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

why does this preference still work..?

  • 1 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 15 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi zeroknight

more options

the preference "browser.contentblocking.category" does still work although it isn't existing in the about:config settings anymore(was removed as it seems) but how and why does it still work?

the preference "browser.contentblocking.category" does still work although it isn't existing in the about:config settings anymore(was removed as it seems) but how and why does it still work?

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

I see browser.contentblocking.category with value standard in a new profile. It's a dynamic setting so it won't appear if it is unmodified or not created. There are many hidden settings that do not appear in about:config.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.