Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox Shortcuts

  • 2 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 11 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Terry

more options

Hello Mozilla Support, I want to ask how to turn off suggested websites on my home shortcut. I searched on the internet, but everything I tried didn't work.

From Alex

Hello Mozilla Support, I want to ask how to turn off suggested websites on my home shortcut. I searched on the internet, but everything I tried didn't work. From Alex

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Hi Alex,

Here is a link on how to turn off suggested websites [https://mzl.la/3SIH5JK|], Hope that helps.

Thanks

Hữu ích?

more options

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.