Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

synch not working AT ALL

  • 1 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 2 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi jonzn4SUSE

more options

i had to rebuild my laptop computer and set up firefox on it, set up/turned on sync and the browser does NOT match the broswer srttings on the desktop where the sync comes from. bookmarked weblink icons only show up when a new tab is opened and vanish once a website is opened, icons for bookmarked weblinks on the bookmarks bar are generic wireframe globe-like-icons only, the custom firefox colour setup i struggled to create over the course of several weeks does not appear at all, nor does the dark theme. how then do i get this to -really- syc???

i had to rebuild my laptop computer and set up firefox on it, set up/turned on sync and the browser does NOT match the broswer srttings on the desktop where the sync comes from. bookmarked weblink icons only show up when a new tab is opened and vanish once a website is opened, icons for bookmarked weblinks on the bookmarks bar are generic wireframe globe-like-icons only, the custom firefox colour setup i struggled to create over the course of several weeks does not appear at all, nor does the dark theme. how then do i get this to -really- syc???

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Được chỉnh sửa bởi jonzn4SUSE vào

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.