Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Homograph / homoglyph protection?

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi fixit9660

more options

Firefox is notoriously adept when it comes to browser/user protection, (THANK YOU!!!!!!!!). Are there any plans to include protection against homograph/homoglyph attacks please? I think the simplest way would be to just search the URL for any characters that are not part of the current/usual typeset?

Firefox is notoriously adept when it comes to browser/user protection, (THANK YOU!!!!!!!!). Are there any plans to include protection against homograph/homoglyph attacks please? I think the simplest way would be to just search the URL for any characters that are not part of the current/usual typeset?

Giải pháp được chọn

To enable it, enter about:config in the address bar and set network.IDN_show_punycode = true.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 2

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

To enable it, enter about:config in the address bar and set network.IDN_show_punycode = true.

more options

Wow! So quick, and accurate!!! Thank you very much!!