Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Horizontal scroll bar disappear

  • 7 trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 19 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Terry

more options

I have been using firefox mozilla to access our company EPM system for 3 years. It has been working fine but lately after I installed the latest firefox mozilla version, the horizontal scroll bar disappear in search results in the EPM system.

This did not happen when I use google chrome to access the system or Edge. It is clearly Firefox mozilla issue. Nothing is set in my preferences to make scroll bar disappear.

I have been using firefox mozilla to access our company EPM system for 3 years. It has been working fine but lately after I installed the latest firefox mozilla version, the horizontal scroll bar disappear in search results in the EPM system. This did not happen when I use google chrome to access the system or Edge. It is clearly Firefox mozilla issue. Nothing is set in my preferences to make scroll bar disappear.
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Tất cả các câu trả lời (7)

more options

Hữu ích?

more options

What should I show in the inspector?

Hữu ích?

more options

cor-el said

How does this show in the Inspector? Possibly overflow:hidden?

I don't really know what you mean. Is it the html pane? What do I need to see?

Hữu ích?

more options

Try scrolling horizontally by holding down the Shift key while using the mouse scrollwheel.

Hữu ích?

more options

zeroknight said

Try scrolling horizontally by holding down the Shift key while using the mouse scrollwheel.

Tried but it did not work. It only scroll vertically when I pressed SHIFT while rolling the mouse roller.

I have a colleague who uses the same firefox mozilla version but his horizontal scroll bar is visible in search results windows.

Hữu ích?

more options

image of horizontal scroll bar missing. there used to be one but suddenly disappear after upgrading to windows 11.

Hữu ích?

more options

Check your Windows 11 settings.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.