Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

OneNote Web Clipper not available for Firefox. Why?

  • 4 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 22 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi James

more options

I find that OneNote Web Clipper extension is not available for Firefox now. I'm sure it used to be. Why is it not available and is there a workaround to be able to use it still in FF? Windows 11.

I find that OneNote Web Clipper extension is not available for Firefox now. I'm sure it used to be. Why is it not available and is there a workaround to be able to use it still in FF? Windows 11.

Tất cả các câu trả lời (4)

more options

Microsoft removed their Extension for Firefox and even made a extension update that uninstalled the extension from Firefox and removed the OneNote data.

Microsoft apparently only wants to support their Microsoft Edge web browser with OneNote, so they can get more of your data.

Được chỉnh sửa bởi James vào

Hữu ích?

more options

Hmmm. Thanks. Trouble is I am heavily invested in OneNote and I'm a frequent web clipper so does this development mean there is no workaround?

Hữu ích?

more options

Hữu ích?

more options

The Microsoft message of "OneNote Web Clipper is no longer supported on Firefox browser and works best using a modern browser like Microsoft Edge." is hilarious when Edge is a rather young web browser compared to the Mozilla Firefox browser as it came out as (first original name of) Phoenix 0.1 way back on September 23, 2002 while Edge started out much more recent on July 29, 2015.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.