Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

banking protection

  • 3 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 7 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi kodaiborn

more options

Firefox recently started banking protection when it thinks I am accessing a bank Web site. Settings has no information about it. How can I exempt a particular site from banking protection?

Firefox recently started banking protection when it thinks I am accessing a bank Web site. Settings has no information about it. How can I exempt a particular site from banking protection?

Giải pháp được chọn

It's not us, it's your security software.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Giải pháp được chọn

It's not us, it's your security software.

Hữu ích?

more options

Can you attach a screenshot?

Hữu ích?

more options

OK. I now see that it is the Security Suite by Spectrum. The options in the settings are minimal but I can turn it off if I see that it is active. I would like to be able to specify a URL that is an exception but have not yet seen that option. Thanks for your responses.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.