Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Rpg Mo doesnt work right in my browser, how can i fix that?

  • 23 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 95 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi zeroknight

more options

when I try to click drop down menus on rpg mo, like settings/game options or anything in the gear drop down menu it wont let me click. I can't play rpg mo is there a reason for this like is it not html they are using but it works on windows? I am using suse linux leap.

when I try to click drop down menus on rpg mo, like settings/game options or anything in the gear drop down menu it wont let me click. I can't play rpg mo is there a reason for this like is it not html they are using but it works on windows? I am using suse linux leap.
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

oh wait i just noticed ad blocker was on chromium to haha maybe it is the problem. I didnt know i had to restart firefox when clicking disable

Hữu ích?

more options

And a big nope, it stopped working.

Hữu ích?

more options

Are you sure that it always works on Windows?

You could try booting an Ubuntu live session and see if it happens there.

Hữu ích?

  1. 1
  2. 2
Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.