Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox is not working or re-installing

  • 3 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 23 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi zeroknight

more options

Firefox would not load today. It kept saying there was an error

Firefox would not load today. It kept saying there was an error

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

It says couldn't load XPCOM

Hữu ích?

more options

It says couldn't load XPCOM

Hữu ích?

more options

You will need to reinstall Firefox. If it still doesn't work, you may need to temporarily disable your security software while reinstalling.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.