Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Issue Accessing Google Drive Links on Firefox Through Canvas.

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 40 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

I've been having this issue constantly since I started using Fire Fox and cannot seem to get it fixed. My school uses Canvas by Instructure for assignments, teachers will often times have links that are direct to a google drive that is only accessible through my school email account. Normally on other browsers i can just see the document normally(shown in one of the images using MS Edge), but on fire fox it asks me to authorize the account is mine and to enter my password in. After doing so i am met with "Authorization failed. Please click "Authorize" to try again."(shown in the other image using Fire Fox) and no matter how many times i am unable to access the document.

I've been having this issue constantly since I started using Fire Fox and cannot seem to get it fixed. My school uses Canvas by Instructure for assignments, teachers will often times have links that are direct to a google drive that is only accessible through my school email account. Normally on other browsers i can just see the document normally(shown in one of the images using MS Edge), but on fire fox it asks me to authorize the account is mine and to enter my password in. After doing so i am met with "Authorization failed. Please click "Authorize" to try again."(shown in the other image using Fire Fox) and no matter how many times i am unable to access the document.
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.