Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox will not run

  • 6 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 4 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi zeroknight

more options

I have removed and downloaded Firefox for windows 10 4 times. each time i try to run it I get the following error "The file or directory is corrupted or un-readable"

[email removed from public]

I have removed and downloaded Firefox for windows 10 4 times. each time i try to run it I get the following error "The file or directory is corrupted or un-readable" [email removed from public]
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Được chỉnh sửa bởi James vào

Tất cả các câu trả lời (6)

more options

Why are you trying to install into IE folder? That is why it's blocking the install. You can't install into Windows Root folders that is why. Did you not let the installed do the default install folder?

more options

LordGreyWolf said

I have removed and downloaded Firefox for windows 10 4 times.

https://support.mozilla.org/en-US/kb/how-install-firefox-windows

more options

I wasn't trying to down load to an IE folder. I merely went to www.firefox.com and downloaded from there every time.

more options

I select Down load Firefox and run the downloaded firefox.

more options

Here is how i do this to get Firefox installed: Step 1) go to firefox.com. Step 2) click on download Firefox in upper right area high-lighted in blue. Step 3) once the installer is ready, I click on it. End or steps. what am I doing wrong?? I let the installer install it. You have my permission to get on my system and see what the problem is.

TQ Mr. Michael Allen Orr (MichaelAllenOrr@gmail.com)

PS its still doing the same thing. I noticed, that when the installer is ready and I click on it, it doesn't start and I wait 5 to 10 minutes then I go and Click on it again before it does the install. Is there something wrong not starting to install the first time I click on it??

more options
C:\Users\<username>\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\User Pinned\TaskBar\Firefox.lnk The file or directory is corrupted and unreadable.

That error might stop Firefox from being pinned to the taskbar but you should still be able to launch it from the desktop shortcut or the Start menu.