Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Migrate from Chrome

  • 2 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 9 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi pat102

more options

Trying to retire the Google surveillance tool, Chrome, by using Firefox. Ugh, if y'all want to encourage this someone should really look at how this is done!

I got bookmarks moved and prefs setup. Importing extensions is really nice--thanks FF devs--but a feature of Chrome I use every day is the set of icons on the new tab/home page/startup page. It is super easy to customize on Chrome but I can find no way to do so in Firefox. These icons have no label on the page and are right under the search bar--see image.

I have spent most of the morning following unhelpful links about android or mentioning menu options that do not exist. I am using FF 119 on macOS.

Thanks to the community for help!

Trying to retire the Google surveillance tool, Chrome, by using Firefox. Ugh, if y'all want to encourage this someone should really look at how this is done! I got bookmarks moved and prefs setup. Importing extensions is really nice--thanks FF devs--but a feature of Chrome I use every day is the set of icons on the new tab/home page/startup page. It is super easy to customize on Chrome but I can find no way to do so in Firefox. These icons have no label on the page and are right under the search bar--see image. I have spent most of the morning following unhelpful links about android or mentioning menu options that do not exist. I am using FF 119 on macOS. Thanks to the community for help!
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Giải pháp được chọn

See:

You can hover a tile on the Firefox Home page to reveal the three dots. If you click these three dots then you open a menu where you can find Edit to edit the Title and URL.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

See:

You can hover a tile on the Firefox Home page to reveal the three dots. If you click these three dots then you open a menu where you can find Edit to edit the Title and URL.

Hữu ích?

more options

Aha, rather obvious now I know what to look for and more flexible than Chrome, thanks.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.