Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Allow popups?

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 23 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Terry

more options

Charity Navigator wants me to allow popups. I am an 80 year old non-computer type. How do I allow popups?

Charity Navigator wants me to allow popups. I am an 80 year old non-computer type. How do I allow popups?

Tất cả các câu trả lời (2)

more options
more options

If Charity Navigator is a website, while on the site, open the Info page (using ctl+i) and, on the permissions tab, for Open Pop-up Windows, select Allow.

https://support.mozilla.org/en-US/kb/firefox-page-info-window