Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Bring back Classic Bing on Firefox

  • 2 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 68 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi zeroknight

more options

I want to use Classic Bing as my homepage on Firefox. But, Microsoft has shoved New Bing down our throats for most of the year. There's a large white search box AND an enormous gray box "Introducing the New Bing." Both of these boxes take up half of the homepage, and completely obscure the Bing daily image, the only reason I use Bing. How in the world can Firefox help me get rid of these New Bing annoyances and let me enjoy the Bing daily images?

I want to use Classic Bing as my homepage on Firefox. But, Microsoft has shoved New Bing down our throats for most of the year. There's a large white search box AND an enormous gray box "Introducing the New Bing." Both of these boxes take up half of the homepage, and completely obscure the Bing daily image, the only reason I use Bing. How in the world can Firefox help me get rid of these New Bing annoyances and let me enjoy the Bing daily images?
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

That's not a Firefox issue that is with Microsoft support that you need to contact them about Bing.

more options

You can hide the middle box and the bottom news section by installing uBlock Origin and adding the following line to the "My filters" section:

bing.com##.below_sbox,.bottom_row:style(display: none !important;)