Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Facebook friends

  • 2 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Terry

more options

Want to transfer friends toMozilla firefox from micro soft.

Want to transfer friends toMozilla firefox from micro soft.

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Firefox is just a browser it's not a social media platform. FB is a website and Firefox is not part of their software.

more options

You can open the same FB account in either browser. It isn't necessary to 'transfer' friends or any other details.