Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Widevine plugin does not install

  • 2 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 27 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi zeroknight

more options

I have had Firefox for three days now, and I was trying to watch some videos on Netflix, but I got this error that the DRM was not installed. I did not have any plugins installed or VPN on either. I was looking for steps to solve this but came to a dead end. I tried looking into the console, and it gave me errors with turning off/on the DRM. I would like to get some help with this.

I have had Firefox for three days now, and I was trying to watch some videos on Netflix, but I got this error that the DRM was not installed. I did not have any plugins installed or VPN on either. I was looking for steps to solve this but came to a dead end. I tried looking into the console, and it gave me errors with turning off/on the DRM. I would like to get some help with this.
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Dropa said

Did you check on this for DRM as well if enabled or disabled feature? https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-drm

I checked on the website and followed everything and it didn't work

Được chỉnh sửa bởi Tatay vào

Hữu ích?

more options

The Widevine plugin is downloaded from redirector.gvt1 .com (without the space) which is sometimes blocked by services like NextDNS. Disable any VPN, proxy, DNS, firewall or filter that may be blocking it on your system or network.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.