Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Geo-Location security

  • 1 trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 55 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Terry

more options

Bank has changed access requirements to require geo-location when logging into account. Under Firefox settings, I found the geo-location settings screen; however, have not found how to add my bank's website for the purposes of allowing access to my geo-location when accessing their online banking services.

The only options listed were to delete 2 listed websites with geo-location access.

There is no add button to allow geo-location access when logging into my bank account?

Thanks for your assistance.

Regards,

Ed Terry

Bank has changed access requirements to require geo-location when logging into account. Under Firefox settings, I found the geo-location settings screen; however, have not found how to add my bank's website for the purposes of allowing access to my geo-location when accessing their online banking services. The only options listed were to delete 2 listed websites with geo-location access. There is no add button to allow geo-location access when logging into my bank account? Thanks for your assistance. Regards, Ed Terry

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

When on the site, try the Page Info window which you get with ctl+i. On the Permissions tab go to Access your location and select Allow.

https://support.mozilla.org/en-US/kb/firefox-page-info-window