Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Use of third party software by Firefox during a secure session on my banking website

  • 1 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 9 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi jonzn4SUSE

more options

Firefox browser briefly showed a notification that a different domain was being used in the cookie opt-out process during a secure session on my bank's website. That domain is evidon.com. Does Firefox use Evidon sofware?

Firefox browser briefly showed a notification that a different domain was being used in the cookie opt-out process during a secure session on my bank's website. That domain is evidon.com. Does Firefox use Evidon sofware?

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Not Firefox, your bank uses this company. If you got to evidon.com, it translates to https://www.crownpeak.com/products/privacy-consent-management Not a browser issue. You mentioned opt-out and it appears that this company has a relationship with your bank.

Được chỉnh sửa bởi jonzn4SUSE vào