Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

out of date home page

  • 1 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 14 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Paul

more options

twittern link on home page has old logo and name, when update to x. c'mon man. [expletive]. you're so [expletive]

twittern link on home page has old logo and name, when update to x. c'mon man. [expletive]. you're so [expletive]

Được chỉnh sửa bởi Paul vào

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Hi

I have edited your question as we try to keep things family friendly around here.

Twitter is still in the middle of a rebrand and I am sure that a number of observers would agree that it's future is not certain. Adding Twitter as a top site again may cause the icon to refresh, this support article should help:

https://support.mozilla.org/en-US/kb/customize-items-on-firefox-new-tab-page

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.