Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

password

  • 2 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 8 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

it keeps asking me to put in a password for every single time i click ANYTHTING

it keeps asking me to put in a password for every single time i click ANYTHTING
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

If you look closer to the background that is coming from Microsoft. Are you sure your not using another Microsoft product requiring login.

more options

What is under the Primary Password pop-up window if you drag this window away to have a clearer view of what is under neath it?

Are you possibly using Sync ?