Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Java Plugin

  • 3 trả lời
  • 39 gặp vấn đề này
  • 587 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi James

more options

make a option for new firefox, were user will be able to use NPAPI (Java Plugin) as many websites is still using the java plugin, which is not working in forefox

make a option for new firefox, were user will be able to use NPAPI (Java Plugin) as many websites is still using the java plugin, which is not working in forefox

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

I don't think it would be possible, as the NPAPI has been removed from every browser years ago, and Oracle ceased developing this plugin for any platform in Java 9.

Hữu ích?

more options

Try searching for OpenJDK and OpenWebStart.

Hữu ích?

more options

Why do Java, Silverlight, Adobe Acrobat and other plugins no longer work? https://support.mozilla.org/en-US/kb/npapi-plugins

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.