Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Primary Password issue

  • 2 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 10 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

Firefox keeps asking me for my primary password EVERY time I open the browser. It's very annoying. This article did not help me. I don't use the anti-virus softwares mentioned in the article, and I removed my primary password and set it up again and I still get the pop up every time I open Firefox.

Does anybody know what causes this?

Firefox keeps asking me for my primary password EVERY time I open the browser. It's very annoying. [https://support.mozilla.org/en-US/kb/firefox-keeps-asking-me-primary-password This article] did not help me. I don't use the anti-virus softwares mentioned in the article, and I removed my primary password and set it up again and I still get the pop up every time I open Firefox. Does anybody know what causes this?
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

I forgot to mention, I use Windows 10.

Hữu ích?

more options

Are you using Sync as this is a possible reason to ask for the Primary Password ?

Using Sync is a possible reason to ask for the Primary Password at startup. This is because the credentials to login to the Sync account are stored in the Password Manager and you need to enter the Primary Password to unlock the passwords and connect/login to the Sync account.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.