Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Adblock

  • 1 trả lời
  • 21 gặp vấn đề này
  • 117 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi TyDraniu

more options

Firefox have disabled Adblock for safety and security reasons.Which is not what I want.How do I get Adblock back

Firefox have disabled Adblock for safety and security reasons.Which is not what I want.How do I get Adblock back

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

It must have been something wrong with it. Instead of that Adblock you can try out uBlock Origin, it is much better.