Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Ubuntu crashes while moving a Firefox tab with mouse

  • 5 trả lời
  • 5 gặp vấn đề này
  • 350 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi David Dean

more options

Hello Volunteers,

Ubuntu crashes while moving around a Firefox tab with a mouse, IF the mouse cursor goes thru the top bar of the laptop screen. I am using Firefox V 113.0.2, Build ID: 20230522193126 on Ubuntu 23.04. This could be an Ubuntu problem or a Firefox problem.

Thanks Dilip Deodhar

Hello Volunteers, Ubuntu crashes while moving around a Firefox tab with a mouse, IF the mouse cursor goes thru the top bar of the laptop screen. I am using Firefox V 113.0.2, Build ID: 20230522193126 on Ubuntu 23.04. This could be an Ubuntu problem or a Firefox problem. Thanks Dilip Deodhar

Giải pháp được chọn

Tất cả các câu trả lời (5)

more options

X11 or Wayland?

Did you try Firefox in Safe Mode? https://support.mozilla.org/en-US/kb/diagnose-firefox-issues-using-troubleshoot-mode#search104

Try downloading Firefox from Mozilla, run firefox-bin from the folder and see if you have the same issue. https://www.mozilla.org/en-US/firefox/all/#product-desktop-release

Được chỉnh sửa bởi jonzn4SUSE vào

more options

I think the display server in Ubuntu 23.04 is Wayland, based on: https://wiki.debian.org/Wayland#Firefox_.28supported.29

Also, I need to make a correction: It's the Ubuntu user session that crashes because I get back to the user login.

The session still crashed after I tried: (a) after the Safe mode & (b) after downloading from the site suggested & (c) after safe-mode & renaming the Firefox preference file: prefs.js as mentioned in the first link above.

more options

Giải pháp được chọn

What happens in X11?

more options

Switching ti X11 worked. It's easy. On the Ubuntu login screen, tab to the gear icon on bottom right, enter & select: 'Ubuntu' (Wayland) or 'Ubuntu with Xorg'. Then one can joyfully frolic moving around ff tabs :)

more options

I think I'm having the same problem (in my case trying to drag a tab to another monitor), and switching to X11 does fix it. Is there a bug report or something I can subscribe to that will let me know when the problem between Firefox/Ubuntu/Wayland is fixed?

Được chỉnh sửa bởi David Dean vào