Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Massive RAM usage

  • 3 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 54 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi dragonburrito21

more options

Firefox is using a massive amount of ram for an unspecified task, simply defined as "GPU" is the baked-in task manager. The attached image is after a fresh reboot, with Firefox consuming about 8 GB more than it reasonably should, with only three ish tabs loaded.

Firefox is using a massive amount of ram for an unspecified task, simply defined as "GPU" is the baked-in task manager. The attached image is after a fresh reboot, with Firefox consuming about 8 GB more than it reasonably should, with only three ish tabs loaded.
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Giải pháp được chọn

This specific problem seemed to occur after a driver update with GeForce Experience. A driver update from Dell.com seems to have fixed the problem.

Thanks!

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

NOTE: killing Firefox through Task Manager reduces the amount of RAM used by this process, but it is still an outrageous quantity and a recurring problem. I would rather not have to restart my browser every hour to fix a symptom of a deeper problem.

more options

There's GPU failure with this Intel Iris XE. It switches to software composing (CPU). It look like you have also an NVIDIA card. Try to run Firefox with this GPU.

more options

Giải pháp được chọn

This specific problem seemed to occur after a driver update with GeForce Experience. A driver update from Dell.com seems to have fixed the problem.

Thanks!