Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Lost All Sync Data

  • 1 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 7 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi strawboy

more options

Hi,

Firefox recently upgraded automatically, but the new version had a graphics glitch in the bookmarks toolbar. I decided to downgrade to the previous version, but now I've lost all my bookmarks and passwords even though I am signed in to my Sync account. How can I recover them? I really need that data for my work so I hope you can help me. Thanks in advance!

Hi, Firefox recently upgraded automatically, but the new version had a graphics glitch in the bookmarks toolbar. I decided to downgrade to the previous version, but now I've lost all my bookmarks and passwords even though I am signed in to my Sync account. How can I recover them? I really need that data for my work so I hope you can help me. Thanks in advance!

Giải pháp được chọn

Solved; I discovered about:profiles and recovered my profile. Still getting the graphical glitches on the latest version of Firefox with MacOS 10.15.7 though.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

Solved; I discovered about:profiles and recovered my profile. Still getting the graphical glitches on the latest version of Firefox with MacOS 10.15.7 though.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.