Join the AMA (Ask Me Anything) with Firefox leadership team to talk about Firefox priorities in 2024. Mark your calendar! Thursday, June 13, 17:00 - 19:00 UTC.

Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

I need to uninstall pop-up blockers

  • 2 trả lời
  • 8 gặp vấn đề này
  • 294 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi James

more options

I need to uninstall pop-up blockers

I need to uninstall pop-up blockers

Tất cả các câu trả lời (2)

more options
more options

Sandy said

I need to uninstall pop-up blockers

The Firefox web browser some with a built in popup blocker and it cannot be uninstalled. https://support.mozilla.org/en-US/kb/pop-blocker-settings-exceptions-troubleshooting

Are you referring to an extension that adds some features to the popup blocker in Firefox?