Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Cookies

  • 2 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 11 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

How do I update my cookies settings?

How do I update my cookies settings?

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

How would you like to change them? To ask that a different way, what problem are you aiming to solve?

If you like how Firefox handles cookies in general but there is one particular site where you need to allow more or block more, you can change the site's cookie permission. While you are on the site, press Command+i to call up the Page Info dialog. Along the time, click the icon for Permissions. Then find "Set Cookies", uncheck the "Use Default" box, and select the permission you prefer for that site.

On the other hand, if you want to change Firefox's overall approach to cookies or unblock a family of sites, you may need to customize the Enhanced Tracking Protection feature. Here are a few links to articles, but if you describe how you want Firefox to work, someone can give more specific direction.

Hữu ích?

more options

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.